Boris Berce
Datum
16. april 2014
Sosmučar
Stanka Jelenc
Gora /stena
Križ
Smer
Dolžina
1400
Ocena