Gašper Čuk
Datum
15. marec 2020
Sosmučar
Gora /stena
Begunjscica
Smer
Y grapa - levi krak
Dolžina
Ocena
III

Prijetna popoldanska smucarija.