Andrej Erceg
Datum
26. december 2019
Sosmučar
Gora /stena
Greben Ojstrice
Smer
Dolžina
Ocena

Bilo meditativno. Od Vodol čez Desko in Tolsti vrh do Sedelca ter na greben levo od Male Ojstrice. Kvaliteten spust na trdi, pomrznjeni podlagi pod Sedelce, še 1x na Tolsti vrh ter pazljivo in za silo na smučeh do Vodol.