Irena Kranjec
Datum
30. marec 2019
Sosmučar
Gora /stena
Rodica, Veliki Raskovec in Matajurski vrh
Smer
Dolžina
Ocena

Dolgo, čudoviti razgledi..