Andrej Erceg
Datum
10. maj 2021
Sosmučar
Gora /stena
Skuta
Smer
Z vrha na Velike Pode
Dolžina
Ocena

Zanimivo, položno, strmo. En del odplezam po skalovju, zmanjka snega. Razgled kot se šika.