Erik Samsa
Datum
08. april 2018
Sosmučar
Marko Žos, Jakob Kovač, Matej Kovač
Gora /stena
Lipnica
Smer
Lipni graben
Dolžina
1500m
Ocena
4+, S5