Naslednja fotografija

29.12. Od dreveščka do Triglava (vmes Dobrča)